|   mapa strony   |

FAQ


-

Kto może wzi±ć udział w olimpiadzie?

Zawody Olimpiady Historycznej maj± zasięg ogólnopolski i kierowane s± przede wszystkim do uczniów szkół ¶rednich. Mog± w niej brać udział także uczniowie gimnazjów i w szczególnych przypadkach nawet uczniowie szkół podstawowych.