|   mapa strony   |

Lista tematów z poprzednich edycji - eliminacje okręgowe

1. Rozwój technik zdobywania pożywienia w pradziejach ziem polskich
2. Rywalizacja o panowanie na Morzu Śródziemnym w świecie starożytnym
3. Geneza i rozwój herezji w średniowiecznej Europie
4. Europa nowożytna. Jedności i odrębność
5. Przemiany polityczne na mapie świata 1015-1914
6. Pacyfizm, rnilitaryzm, dernilitaryzacja - hasła XX wieku1. Kontakty ziem słowiańskich ze światem śródziemnomorskim w pradziejach.
2. Ewolucja ustroju rzymskiego w okresie Republiki i Cesarstwa,
3. Uniwersytety w kulturze średniowiecznej Europy,
4. Ewolucja absolutyzmu jako dominujące j formy ustrojowej w Europie w okresie nowożytnym (XVI-XVIII w)
5. Ruchy wolnościowe w Europie w latach 1815-18T8.
6. Lewica w Polsce w. okresie międzywojennym - nurty, programy, rola w życiu politycznym.1. Ziemie polskie w czasach Słowiańszczyzny plemiennej
2. Powstanie i rozwój chrześcijaństwa w -cesarstwie rzymskim ,
3. Formy i zakres udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy w średniowiecznej Europie
4. Reforma czy absolutum dominium? Próby wzmocnienia władzy królewskiej od XVI do XVIII wieku w Rzeczypospolitej
5. Epoka napoleońska w dziejach Europy. Bilans zysków i strat
6. "Sanacja" w oczach współczesnych i potomnych1. Ośrodki stołeczne państwa gnieźnieńskiego
2. Rywalizacja Aten i Sparty w V w. p.n.e.
3. Formy władzy państwowej w średniowiecznej
4. Czasy saskie- bilans polityczny, gospodarczy, kulturalny
5. Polskie emigracje polityczne i zarobkowe w dobie porozbiorowej
6. Pogranicza narodowe i kulturowe w Europie po pierwszej wojnie światowej1. Sztuka zbieraczy i łowców z epoki kamienia
2. Republika rzymska w okresie wielkich podbojów i walki o dominację w świecie śródziemnomorskim (264-133 p.n.e.)
3. Krucjaty w Europie średniowiecznej
4. Miasta i mieszczaństwo Rzeczypospolitej w 2 połowie XVIII wieku
5. Postawy społeczeństwa polskiego w 2 połowie XIX wieku
6. Koncepcje odbudowania państwa polskiego w czasach II wojny światowej.1. Ziemie polskie a imperium rzymskie. Wzajemne relacje kulturowe
2. Cesarstwo Rzymskie od Dioklecjana do Teodozjusza Wielkiego - problemy polityczne i ustrojowe
3. "Złota jesień polskiego średniowiecza" ? - przemiany polityczne i kulturalne
4. Wielonarodowość Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej - polityka, gospodarka, kultura
5. Sprzeciw i przystosowanie - społeczeństwo polskie w XIX wieku
6. Sojusznicy III Rzeszy - cena współpracy
drukuj PDF