|   mapa strony   |

Eliminacje okręgowe - ustne

Zestawy pytań – eliminacje ustne – eliminacje okręgowe (kandydat odpowiada na dwa wybrane przez siebie pytania)

Zestaw nr 1
a) Świat Minojczyków i Mykeńczyków. Podobieństwa, różnice i zależności
b) Polityka zagraniczna pierwszych Piastów
c) Powstanie Stanów Zjednoczonych. Przyczyny i konsekwencje

Zestaw nr 2
a) Najstarsze kolebki cywilizacji na świecie – geneza i cechy charakterystyczne
b) Polska i Ruś w okresie wczesnopiastowskim
c) Oblicze narodowościowe i wyznaniowe II Rzeczypospolitej

Zestaw nr 3
a) Główne ośrodki kultury w świecie hellenistycznym
b) Próby reform w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku
c) Sprawa polska w polityce Rosji i Niemiec w XX wieku
drukuj PDF