|   mapa strony   |

Wykaz lektur

WYKAZ LEKTUR opracowany przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej obejmuje monografie naukowe i popularnonaukowe, opracowania problemowe, zbiory studiów i biografie. Starano się umieścić w nim przede wszystkim pozycje wydane w ciągu ostatnich 30 lat, prezentujące najnowsze osiągnięcia historiografii polskiej i powszechnej, a zarazem stosunkowo łatwo dostępne. Z lat wcześniejszych uwzględniono jedynie pozycje szczególnie wartościowe.
Odpowiedź na pytania dotyczące wybranych przez uczestników lektur jest częścią zawodów ustnych na wszystkich trzech etapach Olimpiady. Lektury należy wybierać zgodnie z zadeklarowaną przez siebie specjalnością.

UWAGA! Inaczej niż w poprzednich edycjach Olimpiady opublikowany na niniejszej stronie WYKAZ LEKTUR jest obligatoryjny dla uczestników eliminacji szkolnych, stanowi również obowiązkową podstawę doboru części lektur na eliminacjach okręgowych i centralnych. Zgodnie z aktualnym Regulaminem Olimpiady Historycznej:

- na etapie szkolnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej. W czasie tych eliminacji nie ma możliwości odpowiadania z lektur spoza wykazu.
- na etapie okręgowym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące trzech lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz dwóch dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).
- na etapie centralnym uczestnicy zawodów ustnych odpowiadają na pytania dotyczące pięciu lektur wybranych z WYKAZU LEKTUR Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej oraz trzech dowolnych lektur zaproponowanych przez ucznia (mogą one również pochodzić z Wykazu Lektur).

Zwracamy uwagę, że podręczniki akademickie i syntezy obejmujące poszczególne epoki nie powinny być deklarowane przez uczniów jako lektury do zawodów ustnych II i III etapu Olimpiady.

W lewym menu prezentujemy WYKAZ LEKTUR z podziałem na specjalności:

drukuj PDF