|   mapa strony   |

Średniowiecze (do schyłku XV w.)

Arnold U., Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, Toruń 1996.
Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986.
Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998.
Banniard M., Geneza kultury europejskiej (V–VIII w.), Warszawa 1995.
Banniard M., Wczesne średniowiecze na Zachodzie, Warszawa 1998.
Beer F., Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, Kraków 1996.
Contamine J., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.
Duby G., Bitwa pod Bouvines, niedziela 27 lipca 1214, Warszawa 1988.
Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, Warszawa 1986.
Duby G., Damy XII wieku, Warszawa 2000.
Duby G., Rok Tysięczny, Warszawa 1997.
Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji, Warszawa 1986.
Flori J., Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Poznań 2003.
Herrin J., Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, Poznań 2009.
Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.
Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1966 i 1997.
Le Goff J., Narodziny czyśćca, Warszawa 1997.
Le Goff J., Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Gdańsk 1995.
Le Goff J., Średniowieczne pieniądze. Esej z antropologii historycznej, Warszawa 2011.
Le Goff J., Świat średniowiecznej wyobraźni, Warszawa 1985.
Le Goff J., W poszukiwaniu średniowiecza, Warszawa 2005.
Małowist M., Tamerlan i jego czasy, Warszaw 185 i 1991.
Pastoureau M., Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy okrągłego stołu (XII–XIII wiek), Warszawa 1983.
Pernaud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990 i Katowice 2009.
Pernoud R., Inaczej o średniowieczu, Warszawa 2002 i 2004.
Polska dzielnicowa i zjednoczona: państwo – społeczeństwo – kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.
Polska pierwszych Piastów: państwo – społeczeństwo – kultura, red. T. Manteuffel, Warszawa 1968.
Riché P., Ród który stworzył Europę, Warszawa 1997.
Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
Riley-Smith J., Historia, Poznań 2008.
Runciman S., Nieszpory sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie XIII wieku, Katowice 2007.
Runciman S., Pierwsza krucjata i założenie Królestwa jerozolimskiego, Warszawa 1987.
Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1968.
Runciman S., Zapomniana stolica Bizancjum. Historia Mistry i Peloponezu, Poznań 2013.
Samsonowicz H., Dzień chrztu i co dalej…, Warszawa 2008.
Samsonowicz H., Północ–Południe, Wrocław 1999.
Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy, Wrocław 2009.
Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925 (2 wyd. Kraków 2006).
drukuj PDF