|   mapa strony   |

Nowożytność

Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 2009.
Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII w., Warszawa 1999.
Baszkiewicz J., Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976.
Baszkiewicz J., Richelieu, Warszawa 1984.
Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789–1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
Bogucka M., Anna Jagiellonka, Wrocław 2009.
Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI– XVIII w., Warszawa 2000.
Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 1998.
Bogucka M., Maria Stuart, Wrocław 1990.
Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1996.
Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.
Cegielski T., Kądziela Ł., Rozbiory Polski 1772 – 1793 – 1795, Warszawa 1990.
Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 1996.
Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
Cieślak E., Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994.
Cummins J., Francis Drake, Warszawa 2000.
Cynarski S., Zygmunt August, Wrocław 1988.
Czaja A., Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w., Warszawa 1992.
Człowiekrenesansu, red. E. Garin, Warszawa 2001.
Czapliński W., Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, Kraków 2008.
Czapliński W., Długosz J., Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.
Czerska D., Dymitr Samozwaniec, Wrocław 2004.
Człowiek baroku, red. R. Villari, Warszawa 2001.
Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, Warszawa 2001.
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986.
Drozdowski M., Religia i Kozaczyzna zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII w., Warszawa 2008.
Feldmann J., Stanisław Leszczyński, Warszawa 1984.
Ferenc M., Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998.
Flexner J.T., Washington, Warszawa 1990.
Gaxotte P., Ludwik XIV, Warszawa 1994.
Góralski Z., Maria Teresa, Wrocław 1995.
Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Wrocław 1984.
Historia życia prywatnego, t. 3:Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1999.
Huizinga J., Kultura XVII-wiecznej Holandii, Kraków 2008.
Kaczmarczyk J., Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988.
Kamen H., Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa 2008.
Karpiński A., Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII w., Warszawa 1995.
Konstytucja 3 Maja. 200-lecie tradycji, Warszawa 1994.
Kostkiewiczowa T., Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002.
Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
Leśniewski S., Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008.
Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607–1789, Warszawa 2009.
Libiszowska Z., Francja encyklopedystów, Warszawa 1973.
Maciejewski J., Dylematy wolności. Zmierzch sarmatyzmu i początki oświecenia w Polsce, Warszawa 1994.
Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.
Magdziarz W., Ludwik XIV, Wrocław 1991.
Mączak A., Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie, Warszawa 2000.
Mączak A.,Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII w.
Müller M., Rozbiory Polski, Poznań 2005.
Ochmann-Staniszewska S.,Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.
Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002.
Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław 1981.
Serczyk W., Katarzyna II, Wrocław 1975.
Serczyk W.A, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r., Warszawa 2008.
Serczyk W., Piotr I Wielki, Wrocław 1973.
Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.
Staszewski J., August III Sas, Wrocław 1989.
Sucheni-Grabowska A., Zygmunt August król Polski i wielki książę litewski 1520– 1562, Warszawa 1996.
Szyndler B., Kościuszko, Warszawa 1991.
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1983.
Tazbir J., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000.
Tazbir J., Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1983.
Tazbir J., W pogoni za Europą, Warszawa 1998.
Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.
Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 1991.
Wojciechowski Z., Zygmunt Stary, Warszawa 1979.
Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.
Wójcik Z., Jan Sobieski 1626–1696, Warszawa 1983.
Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.
Zajączkowski A., Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.
Zienkowska K., Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998.
drukuj PDF