|   mapa strony   |

XX wiek (od 1918 r.)

Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954): studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Warszawa–Bełchatów 2008.
Batowski H., Europa zmierza ku przepaści, Warszawa 1989.
Borejsza J.W., Szkoły nienawiści: historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław 2000.
Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i zmierzch komunizmu w XX wieku, Paryż 1990.
Bullock A., Studium tyranii, Warszawa 1989.
Cichoracki P., Legenda i polityka: kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.
Ciechanowski J., Powstanie warszawskie, Warszawa 1984.
Ciesielski S., Gułag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953, Warszawa 2010.
Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979.
Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.
Dudek A., Pytel B., Bolesław Piasecki, Londyn 1990.
Duraczyński E., Rząd polski na wychodźstwie 1939–1944, Warszawa 1993.
Eisler J., Szwarc A., Wieczorkiewicz P., Polska – dzieje polityczne ostatnich dwustu lat, Warszawa 1997.
Eisler J., Marzec 1968, Warszawa 1991.
Eisler J., Grudzień 1970, Warszawa 1995.
Friszke A., O kształt niepodległej, Warszawa 1989.
Friszke A., Polska Gierka, Warszawa 1995.
Garlicki A., U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978.
Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.
Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla Państwa Polskiego 1926–1939, Warszawa 2008.
Holzer J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Holzer J., „Solidarność” 1980–1981, Warszawa 1989.
Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939, Warszawa 1989.
Kawalec K., Roman Dmowski 1864–1939, Wrocław 2002.
Kamiński M., Zacharias M., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987.
Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Warszawa 1992.
Kersten K., Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.
Kersten K., Polacy – Żydzi – Komuniści, Warszawa 1992.
Kołodziejczyk A., Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991.
Korboński S., Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1991.
Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990.
Krasuski J., Europa Zachodnia po II wojnie światowej – dzieje polityczne, Poznań 1990.
Kupiecki R., Kult Stalina w Polsce. „Natchnienie milionów”, Warszawa 1993.
Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, Wrocław 1997.
Landau Z., Polska Gomułki, Warszawa 1995.
Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita. Gospodarka, społeczeństwo, miejsce w świecie, Warszawa 1977.
Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995.
Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.
Łuczak C., Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993.
Majchrowski J., Silni, zwarci, gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.
Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa 1994.
Mazur M., O człowieku tendencyjnym...: obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–1956, Lublin
Miedwiediew R., Biografia polityczna, Warszawa 1990.
Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1886–1936, Warszawa 1988.
Olstowski P., Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939, Warszawa 2008.
Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Poznań 2007.
Pietrzak J., Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki. Instytucje. Organizacje, Łódź 2012.
Prekkerowa T., Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, Warszawa 1982.
Przybylski H., Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.
Rudnicki S., Obóz Narodowo-Radykalny, Wrocław 1985.
Rykowski Z., Władyka W., Polska próba. Październik 56, Kraków 1989.
Ryszka F., Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Wrocław 1966.
Sioma M., Sławoj Felicjan Składkowski (1885–1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005.
Skrzypek A., Nie spełniony sojusz. Stosunki sowiecko-niemieckie 1917–1941, Warszawa 1992.
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.
Szarota T., Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1978.
Szarota T., Stefan Rowecki Grot, Warszawa 1983.
Śliwa M., Polska myśl socjalistyczna 1918–1948, Warszawa 1988.
Tomaszewski J., Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985.
Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna, Warszawa 1983.
Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939, Wrocław 1980.
Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1989.
Wołos M., O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Kraków 2013.
Zakrzewski A., Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1981.
drukuj PDF