|   mapa strony   |

Wydawnictwa źródłowe i wykaz podręczników

WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE


Borucki M., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2002.
Historia państwa i prawa Polski. Źródła, wybór F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1997.
Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, zebr. i oprac. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, red. B. Lesińskiego, Poznań 1995.
Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, zebr. i oprac. B. Lesiński i J. Walachowicz, Warszawa–Poznań 1992.
Konieczny A., Kruszewski T., Historia administracji na ziemiach polskich. Wybór źródeł, Wrocław 2002.
Konstytucje w Polsce 1791–1990, oprac. T. Kołodziejczyk, K. Pomianowska, Warszawa 1990.
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, wprow. L. Falandysz, Warszawa 1998.
Konstytucje Rzeczypospolitej 1997, 1952, 1935, 1921, 1791, Wrocław 2001.
Mołdawa T., Konstytucje polskie 1918–1998, Warszawa 1999.
Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939. Wybór źródeł, oprac. W. Sudnik, Warszawa 2002.
Sczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, poszerzenie i oprac. wyboru M. Wąsowicz, Warszawa 2001.
Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1997.
Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998.
Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Leonard, Warszawa 1998.
Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, oprac. J. Sawicki, t. 1, cz. 1, Warszawa 1952; t. 1 cz. 2, Warszawa 1951; t. 2, Warszawa 1953.
Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju ziem polskich 1807–1908, oprac. F. Połomski, Wrocław 1980.
Wybór tekstów źródłowych z historii ustroju Polski 1916–1939, oprac. J. Chodorowski, A. Konieczny, Wrocław 1997.
Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (Druga Rzeczpospolita), red. T. Szymczak, Łódź 1996.
Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944–1992), red. T. Szymczak, Łódź 1997.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obejmuje podręczniki akademickie zawierające materiał z zakresu wymaganego od uczestników III etapu Olimpiady Historycznej. Przypominamy, że nie mogą być one wybierane przez uczestników Olimpiady do odpowiedzi na pytanie z lektur w czasie eliminacji ustnych I, II i III etapu.

STAROŻYTNOŚĆ

Errington R.M., Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.
Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999 i nast. Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008 i nast.
Lengauer W., Starożytna Grecja w okresie archaicznym i klasycznym, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.
Musiał D., Świat grecki od Homera do Kleopatry, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
Rhodes P.J., Historia Grecji. Okres klasyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Schlög H.A., Starożytny Egipt: historia i kultura od czasów najdawniejszych do Kleopatry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Wells C., Cesarstwo rzymskie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
Wipszycka E., Bravo B., Historia starożytnych Greków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988 i nast.
Ziółkowski A., Historia powszechna – starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 i nast.

ŚREDNIOWIECZE

Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 i nast.
Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1994 i nast.
Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990 i nast.

EPOKA NOWOŻYTNA

Augustyniak U., Historia Polski 1572–1795, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Markiewicz M., Historia Polski 1492–1795, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004 i nast.
Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Wójcik Z., Historia powszechna. XVI–XVII wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991 i nast.
Rostworowski E., Historia powszechna. XVIII wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 i nast.

HISTORIA XIX WIEKU (OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO 1918 ROKU)

Zdrada J., Historia Polski 1795–1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002 i nast.
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 i nast.
Żywczyński M., Historia powszechna. 1789–1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 i nast.
Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 i nast.
Kizwalter T., Historia powszechna – XIX wiek, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003 i nast.

HISTORIA XX WIEKU (OD 1918 ROKU)
Brzoza C., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006 i nast.
Kaczmarek R., Historia Polski 1914–1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Roszkowski W., Historia Polski 1914–2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 i nast.
Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

HISTORIA PARLAMENTARYZMU W POLSCE

Historia Sejmu Polskiego, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984–1989.
Dzieje Sejmu Polskiego, koordynator pracy J. Bardach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997 i nast.
Kallas M., Historia ustroju Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 i nast.
drukuj PDF